Educatie bij Dierenrijk

Liefde voor dieren en natuur wordt aangewakkerd in dierentuinen. En goede educatie speelt hierbij een cruciale rol. Daarom is het één van onze hoofdtaken.

Educatie binnen Dierenrijk

Vrijwilligers van Stichting Wildlife en de dierverzorgers zijn actief bezig met het direct overbrengen van informatie naar de bezoeker. Een bezoek aan Dierenrijk is daardoor veel meer dan alleen een leuk dagje uit. Met de term ‘educatie’ worden educatieve activiteiten in de breedste zin van het woord bedoeld. Het omvat alles wat met ervaren en leren te maken heeft en is gericht op bezoekers van alle leeftijden.

Door middel van verschillende educatievormen wilt Dierenrijk een positieve houding creëren t.o.v. natuur en natuurbehoud in de breedste zin van het woord, om bezoekers vervolgens te stimuleren hier zelf een actieve bijdrage aan te leveren. Het belang van biodiversiteit zal hierin niet ontbreken. Dit wordt o.a. met de dagelijkse Toer-de-Voer, met educatieve (voeder)presentaties en educatieve bebording gedaan.

Vrijwilligers van Stichting Wildlife

Zowel vrijwilligers van Stichting Wildlife als dierverzorgers verzorgen verschillende educatieve activiteiten in Dierenrijk. De vrijwilligers van Stichting Wildlife hebben een intensieve opleiding genoten om de activiteiten te kunnen ontplooien. Zij hebben niet alleen alles over de in Dierenrijk gehuisveste diersoorten geleerd, maar zij hebben ook alle achtergrondinformatie over het wel en wee in dierentuinen moeten leren (management, dierverzorging, overkoepelende organisaties zoals de EAZA, conservatieprojecten, etc.). Tijdens de opleiding en tijdens hun activiteiten is het inspireren tot liefde voor natuur en natuurbehoud een belangrijk onderdeel.

Educatieve activiteiten in Dierenrijk

In Dierenrijk worden de volgende activiteiten verzorgd:

Educatie buiten het park

Website

Op de website van Dierenrijk staat educatieve informatie over bijna alle diersoorten van het park.

Verder is er de mogelijkheid om informatie te downloaden voor een spreekbeurt (of werkstuk) over Dierenrijk. Deze informatie is gericht op basisschoolleerlingen. De informatie gaat in op het doel van dierentuinen, samenwerking en fokprogramma’s en de specifieke kenmerken van Dierenrijk.

Facebook en Instagram

Dierenrijk heeft een eigen Facebookpagina en Instagrampagina waar regelmatig weetjes over dieren en natuur op worden geplaatst. Door een goede afwisseling van commerciële, grappige en educatieve uitingen probeert Dierenrijk ook via deze media haar volgers te inspireren tot liefde voor natuur en natuurbehoud.

De mooiste tijd beleef je bij Dierenrijk, onderdeel van Libéma