Geschiedenis

Hoe is Dierenrijk ontstaan?

Dierenrijk is gelegen op het Landgoed Gulbergen. Een deel van Gulbergen is lang gebruikt als vuilstortplaats door de RAZOB (nu onderdeel van Essent), het lokale vuilverwerkingsbedrijf. Nu de vuilstort is afgerond, is in overleg met de omliggende gemeenten (verenigd in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) bepaald dat Gulbergen een recreatieve bestemming heeft. Op de oude vuilstort is een golfbaan aangelegd en de heuvel vormt nu een opvallend verschijnsel in het landschap.

Het landgoed is grotendeels in bezit van de Beheermaatschappij Gulbergen die exploitanten zoekt om delen van het gebied te ontwikkelen. Na de golfbaan is het dierenpark gerealiseerd.

Op het terrein van Dierenrijk lag voorheen een agrarisch bedrijf. Een aantal van de voormalige schuren hebben nu nog een functie in Dierenrijk. De grond van Dierenrijk behoort nu toe aan Libéma Beheer. Het management van het dierenpark gebeurt door Dierenrijk B.V. binnen de divisie Dagrecreatie van Libéma Exploitatie.

Hoe lang bestaat Dierenrijk al?

Dierenrijk is in mei 2004 geopend.

Dierenrijk of Dierenrijk Europa?

Dierenrijk is gestart met diersoorten die in de Europese natuur voorkomen. Vandaar de naam Dierenrijk Europa. Sinds de komst van de Siberische tijgers in 2007 is het park zich ook op Aziatische soorten gaan richten. Sinds dat moment is de naam van het park gewijzigd in Dierenrijk.

Krijgt Dierenrijk subsidie?

Nee, Dierenrijk krijgt geen subsidie.

De mooiste tijd beleef je bij Dierenrijk, onderdeel van Libéma