Voorwaarden abonnement Dierenrijk & combi-abonnement

1. ABONNEMENT ALGEMEEN
1. Een abonnement kan worden afgesloten voor personen vanaf 3 jaar.
2. Iedereen die een abonnement wil afsluiten dient zich te kunnen
legitimeren. Indien de abonnementhouder onder de 18 jaar is, dient een
ouder of voogd te tekenen voor het abonnement en aanwezig te zijn bij het
moment van afsluiten.
3. Iedere abonnementhouder krijgt een eigen pas met daarop een foto
van de abonnementhouder. Het abonnement is strikt persoonlijk, niet
overdraagbaar en dient op verzoek te worden getoond.
4. Breng het abonnement (je abonnementspas) bij elk parkbezoek mee.
Bij de hoofdentree dien je je abonnement persoonlijk te overhandigen aan
een medewerker. Deze controleert je abonnementspas op geboortedatum
en foto. Ondanks het feit dat de gegevens van jou als abonnementhouder
geregistreerd staan, wordt de toegang geweigerd als je het abonnement
niet kan tonen.
5. Bij oneigenlijk gebruik en/of misbruik van het abonnement en/
of wangedrag in het park, kan het abonnement door het park met
onmiddellijke ingang worden beëindigd en de abonnementspas
geblokkeerd en/of teruggenomen. In dat geval wordt geen restitutie van
het abonnementsgeld verleend.
6. Het abonnement biedt geen garantie tot toegang tot het park. Het
park is bevoegd haar gasten, inclusief abonnementhouders, vooraf hun
bezoek te laten registreren. Indien bij registratie blijkt dat een bepaalde
dag en/of tijd volgeboekt en/of niet beschikbaar is, kan ook aan de
abonnementhouder geen toegang worden verleend. In dit geval geeft het
park geen compensatie en/of restitutie van abonnementsgelden.
7. Bij het betreden van het park is het Parkreglement van toepassing. Het
Parkreglement is terug te vinden op www.dierenrijk.nl/park/parkreglement.
8. Alle extra voordelen voor jou als abonnementhouder staan vermeld op
onze website www.dierenrijk.nl/bezoekersinfo/abonnement.
9. Abonnementhouders ontvangen bij aanschaf van een abonnement
per adres eenmalig per kalenderjaar een bonnenboekje met verschillende
kortingsbonnen voor veel dagjes uit. Hierin zit ook een ‘bring a friend naar
Dierenrijk’ bon. Een bonnenboekje kun je ophalen bij de gastenservice van
Dierenrijk. Abonnementhouders met een combi-abonnement ontvangen
het bonnenboekje van het desbetreffende park waar zij zich origineel
hebben ingeschreven.

2. ABONNEMENT COMBI
1. Je kunt je abonnement combineren met een abonnement van Zooparc.
Je kunt dan van beide parken gebruik maken.

3. AFSLUITEN ABONNEMENT
1. Je kunt je abonnement voor Dierenrijk zowel online als op het park
afsluiten. Dit geldt tevens voor een combi abonnement met Zooparc.
2. Online
Bestel je abonnement online en betaal via iDEAL. Zodra de betaling
is geslaagd en de bestelling verwerkt, krijg je van ons per e-mail een
afhaalbevestiging. Neem een print van deze bevestiging mee of laat de
bevestiging op je smartphone zien bij de gastenservice van het park bij je
eerste bezoek. Vergeet niet om van iedereen een (pas)foto mee te nemen!
Deze scannen wij in, daarna krijg je deze terug. We kunnen ter plaatse
eventueel ook gebruik maken van de webcam om een foto te maken.
3. Je kunt alleen een abonnement online aanschaffen als je nog
geen geldig abonnement hebt. Voor verlengingen, het bijschrijven van
kinderen die inmiddels 3 jaar zijn en/of wijzigingen, kun je terecht bij de
gastenservice van het park of neem contact op via info@dierenrijk.nl.
4. Op het park
Bestel en betaal je abonnement bij de gastenservice van het park. Vul
het inschrijfformulier volledig in. Neem van iedere persoon een recente
(pas) foto mee (op de achterzijde voorzien van naam, geboortedatum,
postcode en huisnummer). We kunnen ter plaatse eventueel ook gebruik
maken van de webcam om een foto te maken. Het inschrijfformulier kun je
downloaden op www.dierenrijk.nl/bezoekersinfo/abonnement/voordelen
of je kunt het verkrijgen bij de gastenservice van het park. Neem het
formulier mee naar het park en lever het ingevulde inschrijfformulier in
bij de gastenservice. Na betaling kun je direct het park in. De kopie van je
betaling is je entreebewijs, totdat je in het bezit bent van je pas. Dit tijdelijke
entreebewijs lever je in zodra je het abonnement ophaalt.
5. Indien je een dagkaart gekocht hebt en aan het eind van je bezoekdag
een abonnement besluit te nemen, kun je je dagticket omzetten in een
abonnement. We verrekenen de waarde van je dagticket met de totaalprijs
van het desbetreffende abonnement. Dit is alleen mogelijk bij inlevering
van je dagkaart aan het eind van je bezoekdag bij de gastenservice van het
park.

4. PARKEREN TERREIN DIERENRIJK
1. Om het terrein van Dierenrijk te verlaten met de auto heb je een
uitrijmunt nodig. Abonnementhouders krijgen korting op een uitrijmunt op
vertoon van de abonnementspas. Raadpleeg voor actuele prijzen
dierenrijk.nl/bezoekersinfo/prijzen/
2. Een uitrijmunt is te koop bij de gastenservice van het park.
3. Parkeren geschiedt op eigen risico. Het park is niet aansprakelijk voor
schade.

5. GELDIGHEID, DUUR EN OPZEGGING ABONNEMENTEN
1. Alle abonnementen zijn bij aanschaf geldig vanaf de aanschafdatum tot
het eind van de betreffende maand één jaar later.
2. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in een abonnement
voor onbepaalde tijd. Bij verlenging kun je je huidige abonnementspas(sen)
blijven gebruiken. Indien er een persoon wordt bijgeschreven, of als de foto
op de huidige pas erg gedateerd is, neem dan van hem/haar een recente
(pas)foto mee bij je eerstvolgende bezoek en laat een nieuwe pas maken.
We kunnen ter plaatse eventueel ook gebruik maken van de webcam om
een foto te maken.
3. Opzegging van een abonnement is eerst mogelijk na het verstrijken
van de minimale looptijd van het abonnement, namelijk één jaar, met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggingen dienen
schriftelijk of per mail (info@dierenrijk.nl) te worden gezonden aan het
park. Vermeld duidelijk je geboortedatum, naam en het pasnummer. Heb
je geen automatische machtiging ingevuld, dan verloopt je abonnement
automatisch en kun je je abonnement eventueel verlengen en weer
activeren bij de gastenservice van het park.
4. Voor ieder kalenderjaar geldt dat het park een aantal dagen mag
aanmerken als dag voor grootschalige (bedrijfs)evenementen. Op deze
dagen is je abonnement niet geldig. Deze dagen worden tijdig en
voorafgaand aan de betreffende dagen gepubliceerd op www.dierenrijk.nl.
Houd de website hiervoor in de gaten.

6. BETAALWIJZE
1. Je betaalt bij aanschaf van het abonnement het gehele bedrag ineens
vooruit. Het abonnement wordt automatisch verlengd. De incassering voor
de verlenging van het abonnement vindt 1x per jaar plaats per totaalbedrag
(eveneens vooruit). Ongeveer 6 weken voor incassering ontvang je hierover
per e-mail bericht. Indien de betalingsverplichting niet nagekomen
wordt en/of de betaling wordt gestorneerd, wordt het abonnement niet
verlengd en wordt de abonnementspas aan het einde van de huidige
looptijd geblokkeerd. Indien je de betalingsachterstand en de blokkade
van je abonnementspas wenst op te heffen, kun je dat regelen bij de
gastenservice van het park. Alleen daar kun je achterstallige betalingen
voldoen. Kies je ervoor de machtiging tot automatische incasso niet in te
vullen, dan verloopt je abonnement op de laatste dag van de betreffende
maand één jaar later. Ook komt de 15% korting op de abonnementsprijs in
dat geval te vervallen. Deze ontvangt u alleen bij het verstrekken van een
automatische incasso.

7. PRIJZEN /WIJZIGINGEN
1. Tussentijds kan de abonnementsprijs éénmaal per jaar met een door
het park te bepalen percentage worden verhoogd. Prijswijzigingen, indien
van toepassing, worden jaarlijks doorgevoerd met ingang van het nieuwe
kalenderjaar. Alle abonnementen worden vanaf dat moment meegenomen
in deze prijswijziging. Via onze digitale nieuwsbrief en via onze website
wordt je, minimaal één maand van te voren, op de hoogte gehouden van de
meest actuele tarieven.
2. In geval van een prijswijziging als hiervoor bedoeld en indien je het
abonnement binnen 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar
hebt afgesloten, kun je het abonnement tussentijds opzeggen, met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggingen dienen
schriftelijk of per mail (info@dierenrijk.nl) te worden gezonden aan het park.
Vermeld duidelijk je geboortedatum, naam en het pasnummer en de reden
van opzegging (prijswijziging).
3. Aanpassingen en wijzigingen in je contactgegevens kun je doorgeven
bij de gastenservice van het park of via info@dierenrijk.nl o.v.v. je
geboortedatum, naam en het pasnummer.
4. Deze algemene voorwaarden voor abonnementen kunnen periodiek
worden gewijzigd.

8. KINDEREN 0, 1 EN 2 JAAR EN VANAF 3 JAAR
1. Kinderen van 0, 1 en 2 jaar ontvangen een gratis abonnement. Vanaf het
moment dat zij drie jaar zijn, dienen zij voor het abonnement te betalen.
Deze betalingsverplichting gaat in de dag volgend op de dag waarop ze
drie jaar zijn geworden.
2. Kinderen die 3 jaar worden in de looptijd van het abonnement van
de ouders/verzorgers worden bijgeschreven op het abonnement van
de ouders/verzorgers en betalen voor de resterende maanden dat ze
gebruikmaken van het abonnement tot aan de oorspronkelijke vervaldatum
van het abonnement van de ouders/verzorgers. Bij bijschrijving loopt het
abonnement gelijk met het abonnement van de ouders/verzorgers. De
bijbetaling vindt contant/per pin plaats bij de gastenservice van het park.

9. TUSSENTIJDS UP- OF DOWNGRADEN VAN JE ABONNEMENT
(CONVERSIE)
1. Het is mogelijk om een abonnement tussentijds te upgraden (Zooparc
toevoegen). Je betaalt het verschil direct contant/per pin bij het park. Je
upgrade gaat direct in. Het downgraden van een abonnement (Dierenrijk of
Zooparc verwijderen) gaat pas in vanaf de nieuwe abonnementsperiode. Er
vindt geen restitutie plaats.

10. VERLIES, DIEFSTAL OF BESCHADIGING ABONNEMENTSPAS
1. Bij verlies of diefstal van je abonnement dien je hiervan direct melding
te maken bij ons via info@dierenrijk.nl. Om misbruik door derden uit te
sluiten, wordt je abonnement direct (tijdelijk) geblokkeerd totdat er een
nieuwe pas is aangemaakt.
2. Bij verlies of beschadiging van je abonnementspas vragen wij €5,00
voor een duplicaatpas. De oude pas is daarna niet meer bruikbaar. In geval
van diefstal kun je op vertoon van een proces verbaal kosteloos een nieuwe
pas aanvragen.

11. VUL JE E-MAILADRES IN!
1. Wij informeren onze abonnementhouders alleen per e-mail. Speciale
aanbiedingen ontvang je via de digitale nieuwsbrief. Vergeet dus niet je
e-mailadres in te vullen en je voor de nieuwsbrief op te geven! Let op de
e-mail kan ook in de spam terechtkomen.

12. PRIVACY STATEMENT
1. Op de verwerking van je gegevens is ons privacy statement van
toepassing. Kijk voor meer informatie op www.dierenrijk.nl/privacystatement.

De mooiste tijd beleef je bij Dierenrijk, onderdeel van Libéma